OTEL TEKST?L?

El - banyo -ayak ve plaj havlular?: Maxsoft markas? ile üretilmektedir.
?plik?: Zemin 20/2 ring iplik-atk? 16/1 ring iplik-hav 20/2 ring iplikten üretilmektedir.
Dokuma?: En son teknoloji jakarl? ve armürlü sulzer tezgahlarda dokunmakta oldu?undan, havlu yüzeyleri daha düzgün, su emici ve homojendir.
Boya: Beyazlarda optik beyaz, renklilerde ise iste?e g?re reaktif veya havuz kimyasallar?na kar?? renk atmayan indantren kullan?lmaktad?r
Apre: Bütün havlular?m?z full apre i?leminden ge?mekte olup, su emici ?zelli?ini art?ran hidrofil i?lemi de ayr?ca apre olarak yap?lmaktad?r
Diki?: Bütün havlular?m?zda, 1.kalite diki? ipli?i kullan?lmakta olup, bütün kenar diki?ler s?k ve ?ift diki? olarak üretilmektedir.
Y?kama?:Bütün havlular?m?z her türlü endüstriyel y?kamaya uygun olarak üretilmekte olup, bütün bu ?zellikler havlunun y?kama ve kullanma ?mrünü uzatmakta, ayr?ca kullan?c?ya üstün bir konfor sa?lamaktad?r
Bornoz?: %100 ring iplikten üretilmekte olup, iste?e g?re, bukle ve kadife olarak üretilmekte, ?alyaka veya kimono olarakta yap?lmaktad?r.
Audemars Piguet Replica

?ar?af-nevresim-yast?k k?l?f?
Kuma?:%100 ring iplikten 57-63-72-83-94-100-110-120 tel olarak üretilmektedir.
Dokuma: En son teknoloji dokuma tezgahlar?nda, minimum hata paylar? ile üretilmektedir.
Boya: Beyazlarda optik beyaz, renklilerde reaktif veya indantren olarak üretilmektedir.
Apre:Full apre i?leminden ge?mekte olup, ürünlerin düzgün g?rünmesini ve en -boy dengesini sa?layan egalize(atk? kontrolü)i?lemi de ayr?ca uygulanmaktad?r.

Diki?:Bütün ürünlerimizde 1.kalite diki? ipli?i kullan?lmakta olup, kenar diki?ler s?k olarak dikilmektedir.
Y?kama: Bütün ürünlerimiz endüstriyel y?kamaya uygun olarak üretilmekte olup, bütün bu ?zellikler ürünle olup, bütün bu ?zellikler ürünlerin kullan?m ?mrünü artt?rmaktad?r.

Yast?k - yorgan - alez
Kuma??:52-57 ve iste?e g?re farkl? kalitelerde d?? kuma? kullan?lmaktad?r.
Elyaf: Ke?ele?me ve toplanma yapmayan %100 silikon elyaf kullan?lmaktad?r
Diki??:Bütün ürünler 1.kalite diki? ipli?i ile s?k diki? olarak dikilmektedir.
Y?kama?:Bütün ürünler endüstriyel y?kamaya uygun olarak üretilmekte olup,bu ?zellikler ürünlerin kullan?m ?mrünü artt?rmaktad?r.

Masa ?rtüsü - kapak - pe?ete - sk?rt - sandalye giydirme
Kuma??:%100 pamuk ring iplik : atk? 30/2 ring iplik - ??zgü 30/2 ring iplik
%50 pamuk-%50 polyester?: Atk? ve ??zgü pamuk -polyester
%50 pamuk-%50 polyester?: Harmandan kar???m
Boya?:Beyazlar optik beyaz, renkliler ise indantren boya.
Apre?:Full apre i?leminden ge?mekte olup, ürünün y?kamaya kar?? daha dayan?kl? olmas?n? sa?lamaktad?r
Y?kama?:Bütün ürünler endüstriyel y?kamaya uygun olarak üretilmektedir.